...MED TRYK PÅ!

 

 

 

Fanestart2.jpgFane1diversegolf.jpg

 

Golfudtryk

         


Golf- udtryk / fagsprog

En stor tak til de mange der har indsendt nye udtryk/ord til vores mail adresse!


     A

Adresser
      Den made at sætte køllen ned bag bolden, umiddelbart før et slag gennemføres.


Afstandsmærke

      Jordfaste målemærker på teestedet, som angiver afstanden til greenmidte.


Albatros

      Er tre slag under hullets par.  (en sjællent forekomst)


All Square

      Man siger at være all square, når stillingen i et hul-spilds match er lige og/ eller når matchen er endt uafgjort.


Appoach-putt

      Et langt putt, der bringer bolden meget nærmere hullet.


Appoach-slag

      Indspil til green.

     B


Backspin
      Når en golfbold rotere baglæns.

Baffie

      Wood / kølle nr. 4

Bag

      Golftasken man opbevarer sine jern og køller samt andet i.  (se evt ”Trolly” under div.)

Bag in

      De sidste ni huller på en 18-huls bane.

Bane -markeringer
  (Se også på klubberne i de lokal regler)
      Hvide pæle; Out of bounts.   Gule pæle; Vandhazar.   Røde pæle; Parallelle vandhazarder.   Blå pæle;
      Under reparation.   
      Blå pæle m/sort top: Under rep. Og spilleforbud.

Banen

      Hele det golfområde hvor spil er tilladt.

Best ball

      Når kun det laveste af to partneres score tæller.

Birdie

      Et slag under hullets “par”.
J

Blindt slag

      Hvis spilleren ikke kan definere hvor bolden lander.

Bogey

      “Et” slag over hullets “par”.

Brassie

      Trækølle no. 2

Bruttoscore

      Det samlede antal slag for en runde.

Bunker

      De fordybninger/ forhindringer  på banen der er ilagt sand/ grus, heraf navnet sandbunker.

      C

Caddy
      Den person der bære spillerens taske og udstyr, samt en slags rådgiver omkring banen der spilles på.

Carry

      Carry er den strækning, som bolden tilbagelægger fra det sted hvorfra den er slået til det sted den lander første gang.

Centre half

      En putter, hvis skaft er samlet med hovedet midt på dette.

Chip

      Lavt og forholdsvist kort indspil på green ca. 1-20m.

Cup

      Hullet på greenen, hvor golfbolden skal sænkes i før hullet er færdig spillet. (se evt. ”Hul”)

Cut

      Slag med åbent køllehoved, der skærer udefra og ind ned i bolden.

     D

Decision
      Afgørelse i regelspørgsmål (Se evt. regelbogen fra St. Andrew.)

Divot

      Betegnelse for den græstørv man slår op efter af have ramt bolden med et rigtigt slag.

Dobbelt bogey

      “To” slag over hullets “par”.

Dogleg

      Et golfhuld der er anlagt i en vinkel.

Dormie

      I hulspil er en spiller (side) dormie, når man har lige så mange huller op, som der er huller tilbage af  spille i matchen.

Draw

      Et svag “hooket” slag. (Kontrolleret men svag kurvet slag mod venstre.)

Drive

      Første slag fra teestedet, oftest med en driver kølle.

Driver

      Den af køllerne, der slår længst, med mest vinkelrette slagflade.  Kølle Nr. ”1”.

Driving range

      Træningsområde hvor der kan øves i drive / udslag.

Drop.

      Når der droppes skal spilleren stå oprejst. Bolden skal holdes i strakt arm og i skulder-højde, fra den position lader man bolden falde.

Duff

      Dårligt golfslag, hvor du rammer underlaget før bolden.

Duffer

      Et nedsættende ord for en dårlig golfspiller / nybegynder. (Højthan-dicapper bruges også)

     E


Eagle
      Er to slag under hullets “par”.   F.eks. hole in one, på et par 3 hul.
JJ

Eclectic

      En turnering over to eller flere runder, hvor det er den bedste score på hvert hul, der tæller.

Etikette
 
     Etikette er regler for god opførsel og sund fornuft på banen. Herunder hensynstagen overfor andre spillere og omsorg for banen.

Eksplotionsslag

      Bunkerslag, når bolden ligger begravet I sandet.

El-vogn / Car

      Det køretøj golfstillere bruger for at blive transporteret rundt på banen.

     F


Fade
      Et svag “slicet” slag. (let kurvet slag til højre.)

Fairway

      Det stykke der ligger mellem teestedet og frem til hullet (kortklippede del af hullerne.)

Fairway kølle

      Kølle 2, 3 eller højere nummer I køller, der er konstruerettil at bruge, når bolden er I spil, efter teestedet.

Finish

      Afslutningen af selve svinget.

Fladt sving

      Køllen svinges lavt rundt om kroppen.

Flagspil

      En slagspil match, hvor spillerne placere et flag på det sted, når man har brugt så mange slag, som udgøres af sss + handi-cappet. 
      (SSS = Standart Scratch Score)

Flange

      Den brede sål på et jern.

Flækket slag

      Når køllehovedets bund rammer midt på bolden stryger kuglen  langs jorden.

Follow through

      Den fase i golfsvinget fra bolden er ramt til svinget er fuldført.

Foreeeee !!!
      Kraftigt udråb  Er det advarselsråb der altid skal lyde, når nogen er i fare for at blive ramt af en bold.

Forgreen / forklædet

      Det græsarealet rundt om greenen.

For ni

      De første ni huller på en 18-huls bane.

Fourball

      -To spillere er partnere, med hver sin bold, Parrets laveste score registreres i turneringen/ matchen.

Foursome

      En match betegnelse hvor to spillere spiller mod to andre og hvor hver side kun spiller en bold. Dannes de to sider af  herre/damer, kaldes matchen en 
      mixed foursome.

     G

Gennemsving
      Svinget imellem fra bolden rammes, til svinget er fuldendt.

Green

      Green er det fintklippede og specielt behandlede område, hvor hullet og flagstangen befinder sig.

Green fee

      Den afgift for at kunne spille på andre baner en på egen klub, eller på pay and play klubber.

Green Keeper

      Den person der er udannet til at holde banen (som gartnere)

Grip

      Det gummihåndtag eller af andet materiale, man holder på, på køller, jern og putter.

Ground under

      Et område på banen, der er markeret med blå pæle og som normalt er under reparation. Herfra skal bolden droppes ud uden straf.

Grounde

      Når køllehovedet er placeret på jordover-fladen bag bolden.

Gul tee

      Herre udskudssted.  også Kaldt – Herre teestedet.

Gå igennem

      Overhale holdet/ personen forand.

     H


Halvering
      Når modspillere i hulspil har samme score på et hul. Matchen er ”halveret” når de ender all square.

Handicap

      Alle spillernes spillerstyrke / handicappet Det fastsættes til forskellen mellem hjemmebanens sss (Standart Scratch Score) og spillernes gennemsnitlige
      score. Så spillere med forskellige spillerstyrke kan konkurrerer på lige fod. (Se også nederst på denne side - TRYK HER !!)
      (..eller under handicap sys. TRYK HER )

Handicap nøgle

      Scorekortets angivelse, af på hvilke huller handicapslagene gives og modtages.

Hazard

      Vandløb, søer eller bunkers.

Hjem

      De sidste 9 huller af 19.

Hjemmeklub

      Hvor spillerne har deres medlemsskab.

Hole in one

      Forekomst når der slås fra tee stedet og direkte i hullet i et og samme slag. 
JJJ

Honnør(en)

      Den spiller, der efter reglerne har ret til at slå først (kun fra teestedet).

Hook

      Urent slag, hvor bolden skruer mod venstre.

Hul

      Både betegnelse for ”det” hul der spilles på banen 10,8 cm. I diameter samt banens hhv. 9 eller 18 huller. (se evt. ”Cup”)

Hulspil

      Matchform hvor man spiller om flest vundne huller på runden.

Hvid tee

      Udskudssted for elitespillere.

Hæl

      Den bagerste del af køllehovedet, (lige under skaftet.)

Hængende leje

      Er et leje hvor bolden ligger på et areal der skråner nedad i spilleretningen.

     i-K


Inside-out
      Forekommer når køllehovedet I slaget, skærer spillelinien indefra udad.

Jern
     
Det mest brugte golf redskab, man slår til bolden med.

Kanin
     
Er betegnelse af en nybegynder i den ædle golfsport.
J

Klub

      Valg af hjemmeklub

     L

Leje
     
Hvor bolden ligger når den er I hvile

Lie
     
Vinklen mellem skaftet og køllehovedets slå

Links
     
Golfbane der er anlagt ud til kysten.

Lob wedge

      Wedge med endnu mere loft end et sandjern

Loft
     
Vinklen på en kølles slagflade.

Lokale regler
     
Regelsæt på de enkelte klubber, ved forekomsten af unormale forhold (står normalt på score kortene.)

Luftslag
     
.. er når bolden ikke rammes (men tælles stadig for et slag).   
     
.. er også et meget urent slag, hvor bolde absolut ikke gør hvad der var meningen. 
J

Lukket slag
     
Køllen er lukket, hvis slagfladen peger indad mod fødderne,

Lukket stancen/fødder
     
Stancen er lukket, hvis fødderne peger mod højre contra det sted man ønsker at bolden skal lande.

Læmpelse
     
De regler, der gælder når golferen skal flytte / droppe / placere kuglen, uden straf slag.

Løsenaturgenstande
     
Ting/genstand der ikke er fastgjorte eller vokser, s.s. blade, kviste, sten, orme, grene, insekter, snegle o.l.

     M-N

Markere / Markering
     
Er afmærkning af det sted, hvorfra en bold i spil er løftet fra og hvor den skal placeres igen i henhold til golfreglerne.

Markør
     
Betegnelsen af den spiller der nedskriver, kontrollere og underskriver “dit” skørekort.

Muligan
     
Spillernes indbyrdes aftale om at første slag på banen kan slås om uden strafslag.

Nedsving
     
Kølle/Jern svinget fra toppen af tilbagesvinget indtil træføjeblikket.

Nettoscore
     
Det samlede antal slag for en runde, fratrukket spillerens handicap.

     O-Q

Offset
     
Den forskydning mellem skaft og hoved, ovenover hælen, på køllen og jern. Medvirker til reducering af slice i slaget.

Out of bounds
     
Området omkring banen, hvor der her koster strafslag at komme ud i.

Outside agency.
     
Indvirkning af noget eller nogen, som i f.eks hulspil ikke er en del af matchen.

Par
     
Det antal slag en scratch spiller skal gå et hul I, på f.eks. et par 3 hul, må en scratchspiller maksimal bruge 3 slag.

Par-3 bane
     
En kort bane (øvebane) hvor alle huller er par 3 huller.

Parallel vandhazar
     
Et vandhul der ligger langs med og i længde-retning mod hullet/flaget, så det ikke er muligt at droppe bag vandhazaret, spilleren vælger selv på 
      hvilken side af vandhazar-et bolden skal droppes.

Pin High
     
Beskriver at bolden er stoppet på højde med hullet.

Pinden
     
Udtryk for flaget på greenen.

Pitch
     
Højt indspil på green i forhold til et chip.

Porvisorisk bold
     
En bold der ksn spilles for at spare tid, hvis den oprigtige bold ”kan” være gået tabt i en vand-hazar eller out of bounds.

Pull
     
Bolden går i en lige linje mod venstre.

Push
     
Bolden går i en lige linje mod højre.

Putter
     
Den golfkølle man kun bruger på green, når der puttes til huldet.

Pitch-Wedge/ W/P
     
Et jern med stort vinkel på slagfladen.  Bruges fortrinsvist til korte og høje slag.

     R

Referee
     
Dommer valg af match-komiteen

Regler 
     
Internationale golfregler der fastsættes af The Royal and Ancient Golfclub of St. Andrew og USGA (United States Golf Association) Regler omfatter 
      selvfølgelig også samtidig de evt. lokale klub regler der måtte være.

Rough
     
Den ubehandlede natur rundt omkring banens (normalt 18 hullerne.

Runner-up
     
Andenpladsen I en golfturnering.

Rød tee
     
Dame udskudssted.   også Kaldt – Dame teestedet.

     S

Sandtrap
     
Amerikansk udtryk for sandbunker.

Sand-Wedge/SW/S
     
Et jern med det (normal) største vinkel på slagfladen.   Speciel velegnet til sand slag.

Score
     
Det antal slag der bruges på hvert enkelt hul, og på en hele runden.

Scrath spiller
     
Pro. Spiller med handicap 0 eller deromkring.

Semirough
     
Den del af banen der er klippet noget ned, dvs. Mellemstykket mellem fairway og Rough.

Shank
     
Et kikset slag!  hvor bolden rammes med hælen istedet for med køllehovedet, der bevirker at bolden går brat vinkelret til højre.

Single
     
En match, hvor en spiller spiller mod en anden spiller.

Slagflade
     
En del af kølle- / jern- hovedet, der er beregnet til at ramme bolden med.

Slagspil
     
Matchform hvor vinderen har gået runden på færrest slag.

Slice
     
Urent slag, hvor bolden skruer mod højre.

Spejlæg
     
Når bolden ligger nedsunket eller halvt begravet i sit eget nedslagsmærke,

Spike / spikes
     
Knopper der skrues fast under skoene, for bedre fæste i græsset. De mest anvendte er ”soft spikes”

Stabelford
     
Match form, hvor resultatet afgøres I form af point;   - Et par giver 2 point,   - En over par giver 1 point,  ..osv.
      - En birdie giver 3 point og en eagel giver 4 point.

Stance
     
Stance er når man har anbragt sine fødder ved bolden før slag til bolden.

Straf
     
Straffen for at overtræde en golfregel er som hovedregel tab af hul ihulspil og 2 strafslag I slagspil.

Sucker
     
En bold der er blevet liggende i eget nedslagshul.

Sweetspot
     
Den flade del på kølle hoved, hvor bolden helst skal ramme, ved slag.

     T-U

Tee
      Den spidse pind af træ eller plast, man sætter i jorden og anbringer bolden på, kun fra teestedet/ udskudsstedet når der begyndes på et nyt hul.

Teested / teestedet
     
Udslagsstedet i starten af hvert nyt hul.

Though the green
     
Hele banens område med undtagelse af teestedet og green på dewt hul, der spilles, og alle banens hazarder.

Tilfældigt vand
     
En midlertidig vandansamling på banen, hvorfra man kan tage lempelse uden straf.

Timing
     
Den rækkefølge af kroppens dele der har indvirken på selve nedsvinget

Topspin (at Toppe bolden)
     
Er et slag, hvor bolden rammes på dens øverste halvdel.

Trap
     
Amerikansk slang for bunker.

Trolly
     
En batteridreven vogn til golf taske / bag.

Turf
     
Den græstørv som man ofte slå op, når golfspillere slår med et jern på banen.

Tyndt slag
     
Et helvtkikset slag, der ligger mellem det perfekte slag, og det fulde top.

     V-Å


Vand hazard
     
Et vandhazar behoves ikke at være med vand, men oftest, området er normalt afmærket med gule eller rode pæle. Der gælder specielle regler for 
      disse forhindringer fra klub til klub.

Waggle
     
Er de små bevægelser med køllen, frem og tilbage umiddelbart før et skud.

Wedge
     
Et jern med bred sål og stort loft, til titchslag. Bruges oftest på svært bevoksede steder med højt rough, i bunkers og lignende, også et godt jern til 
      at få løftet bolden højt til vejre med.

Wood
     
Fællesbetegnelse for alle køller, der har nummer efter længde og vinklen på slagfladen. (Alle køller har et rundt hoved).

Åbent slag / Stancen
     
Selve køllehovedet er åbent, hvis  tågen peger udad. Stancen er åben hvis føddernes retning peger mod venstre contra linjen mod flaget.


Andre tal opg handicap


19. hul.
     Restauranten eller baren.

Nybegynder     50-60 i handicap
Lettere øvede  40-50 i handicap
Middel god       25-40 i handicap
God                  15-25 i handicap
Rigtig god         4-15 i handicap
Pro spillere        0-4   i handicap

Ovenstående er der delte meninger om..!

Om ovenstående handicap, er der endvidere indsendt en kommentar!


Hvis du spiller med een der har handicap 11, og du selv har handicap 33, skulle han gerne vinde med 22 slag over dig, når i er gået ganen (alle huller igennem). Går det bedre end de 22 i forskel, vinder du.
 

 

golfstedet.dk  -  Torvet 1 B  -  DK-3400 Hillerød  -  Tlf.: +45 40 11 83 21  -  mail: golf@golfstedet.dk - CVR: 16900400